minecraft wszystkie kody

Komendy do Minecraft – wszystkie kody do gry

Jak aktywować i używać komend w Minecraft?

W Minecraft istnieje wiele przydatnych komend, które mogą ułatwić rozgrywkę. Jednak przed użyciem komend, należy włączyć tryb gry, który pozwala na ich używanie. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz ustawienia gry.
 2. Znajdź kafelek „Zezwalaj na kody” i aktywuj go.

Gdy już włączysz tryb gry z komendami, możesz wpisywać je w grze, korzystając z konsoli komend. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. W trakcie gry otwórz konsolę komend, wciskając klawisz T.
 2. Wpisz komendę, pamiętając o użyciu ukośnika na początku (np. /help).
 3. Jeśli nie pamiętasz nazwy komendy, użyj przycisku Tab, aby wyświetlić dostępne komendy i ich opcje.
 4. Jeśli komenda wymaga argumentów, wpisz je po nazwie komendy, używając nawiasów ostrokątnych dla argumentów obowiązkowych i nawiasów kwadratowych dla argumentów opcjonalnych.
 5. Po wpisaniu komendy zatwierdź ją, wciskając klawisz Enter.

Korzystając z komend, możesz na przykład zmienić czas w grze, ustawić punkt odradzania się, teleportować swoją postać itp. Pamiętaj jednak, że niektóre komendy mogą wymagać uprawnień administratora serwera.

 • /clear – Usuwa wszystkie przedmioty z ekwipunku gracza albo moba. Można również określić, które konkretne przedmioty mają zostać usunięte poprzez podanie nazwy przedmiotu i liczby sztuk.
 • /clone – Kopiuje wybrane bloki do wskazanego miejsca. Możliwe jest ustawienie różnych parametrów takich jak: kierunek kopii, obszar źródłowy, obszar docelowy.
 • /difficulty – Zmienia poziom trudności gry. Do wyboru są poziomy: peaceful, easy, normal, hard.
 • /effect – Dodaje lub usuwa efekty z postaci gracza lub moba. Efekty to między innymi: szybkość, siła, niewidzialność, czy odporność na obrażenia.
 • /enchant – Zaklina wybrany przedmiot posiadany przez gracza. Gracz musi posiadać wystarczającą ilość doświadczenia oraz wiedzieć, jakie czary można nałożyć na dany przedmiot.
 • /execute – Wykonuje wskazaną komendę z określonymi parametrami na wybranym graczu lub mobie.
 • /experience – Zmienia ilość doświadczenia gracza. Możliwe jest ustawienie konkretnej liczby punktów doświadczenia lub dodanie określonej wartości.
 • /fill – Wypełnia obszar wyznaczony przez punkty X,Y,Z wybranym blokiem. Można również wypełnić obszar innymi blokami lub wyznaczyć inne parametry wypełniania.
 • /function – Uruchamia funkcję z wybranego pliku. Funkcje to zestawy poleceń, które można wywołać z poziomu gry.
 • /gamemode – Ustawia tryb gry dla gracza. Do wyboru są tryby: survival, creative, adventure, spectator.
 • /give – Wręcza graczowi określony przedmiot w wybranej ilości. Możliwe jest również określenie atrybutów przedmiotu.
 • /help – Wyświetla listę dostępnych poleceń oraz krótkie opisy ich działania. /kill – Zabija wybranego moba lub gracza.
 • /locate – Pokazuje współrzędne wybranej struktury, takiej jak twierdza czy posiadłość. Możliwe jest wyświetlenie współrzędnych różnych struktur.
 • /particle – Tworzy emiter cząstek na wybranej pozycji. /playsound – Odtwarza wybrany dźwięk dla gracza.
 • /reload – Ładuje ponownie łupy, postępy oraz funkcje w grze.
 • /replaceitem – Zastępuje określony przedmiot w ekwipunku gracza lub moba.
 • /setblock – Zamienia wybrany blok na inny na podstawie podanych parametrów.
 • /setworldspawn – Ustawia punkt, w którym gracze będą się pojawiać po śmierci lub wchodzeniu na świat.
 • /spawnpoint – Ustawia punkt, w którym dany gracz będzie się pojawiał po śmierci. /stopsound – Wyłącza dźwięki odtwarzane w grze.
 • /summon <byt> [cel] – Przyzywa do gry określony byt, np. moba, gracza lub przedmiot. Można wybrać miejsce, w którym zostanie przywołany.
 • /tag – Dodaje tag do danego bytu, co umożliwia ich łatwiejsze zarządzanie i selekcjonowanie.
 • /teleport lub /tp [byt] <cel> – Teleportuje gracza lub inny byt do wyznaczonego miejsca, umożliwiając szybką podróż między światami lub umieszczenie danego bytu w wyznaczonym miejscu.
 • /time – Ustawia czas w grze, który wpływa na oświetlenie i inne elementy rozgrywki.
 • /title – Wprowadza zarządzanie ekranem tytułowym, umożliwiając wyświetlanie niestandardowych wiadomości na ekranie.
 • /xp – Wprowadza zarządzanie doświadczeniem gracza, co umożliwia kontrolę poziomu doświadczenia.
 • /weather <typ> [długość trwania] – Wprowadza zarządzanie pogodą, umożliwiając kontrolę nad jej typem i długością trwania. Typem może być „clear” (bezchmurnie), „thunder” (burza z piorunami) lub „rainy” (deszczowo).

Komendy Minecraft do gry sieciowej

 • Komenda /deop usuwa status operatora dla wybranego gracza, co ogranicza jego uprawnienia na serwerze.
 • Komenda /gamerule pozwala na modyfikację różnych zasad gry, takich jak zachowanie mobów i generowanie świata.
 • Komenda /list wyświetla listę graczy obecnych na serwerze.
 • Komenda /msg, /tell lub /w pozwala na wysłanie prywatnej wiadomości do wybranego gracza.
 • Komenda /op przydziela wybranemu graczowi status operatora, co daje mu pełny dostęp do wszystkich komend i funkcji na serwerze.
 • Komenda /say pozwala na wysłanie wiadomości do wszystkich graczy na serwerze.
 • Komenda /scoreboard wprowadza zarządzanie wynikami w grze, takie jak liczba zabitych mobów czy zdobyte punkty.
 • Komenda /spreadplayers pozwala na losowe rozmieszczenie graczy w różnych miejscach na mapie.

Podobne gry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *